The Watery One - 14 Hole, Coeur D’Alene Resort, Idaho, Mỹ: Những người hâm mộ golf thường ví lỗ 17 tại Sawgrass là lỗ khó nhất trong trò chơi bởi bạn phải đánh được bóng "vượt qua đại dương". Nếu thành công, bạn đã trở thành một người anh hùng và được lên một chiếc thuyền chạy bằng điện để “hạ cánh trên đảo". 
The Watery One - 14 Hole, Coeur D’Alene Resort, Idaho, Mỹ: Những người hâm mộ golf thường ví lỗ 17 tại Sawgrass là lỗ khó nhất trong trò chơi bởi bạn phải đánh được bóng "vượt qua đại dương". Nếu thành công, bạn đã trở thành một người anh hùng và được lên một chiếc thuyền chạy bằng điện để “hạ cánh trên đảo". 
Hàn Ly (Theo redbull)