The Wild One - Skukuza, Nam Phi: Vào năm 2014, một người chơi golf tại sân Skukuza đã bị một con cá sấu giết chết. Nằm ở trung tâm của công viên quốc gia Kruger, Skukuza là một sân golf thường xuyên bị xâm chiếm bởi các loài động vật hoang dã, có nghĩa là bạn vừa chơi vừa luôn phải chú ý đến môi trường xung quanh. 
The Wild One - Skukuza, Nam Phi: Vào năm 2014, một người chơi golf tại sân Skukuza đã bị một con cá sấu giết chết. Nằm ở trung tâm của công viên quốc gia Kruger, Skukuza là một sân golf thường xuyên bị xâm chiếm bởi các loài động vật hoang dã, có nghĩa là bạn vừa chơi vừa luôn phải chú ý đến môi trường xung quanh. 
Hàn Ly (Theo redbull)