Những tập đoàn nào được Bộ Công thương chuyển giao về “siêu” ủy ban?

12/11/2018 09:25

6 tập đoàn thuộc Bộ Công Thương có phần vốn nhà nước lên tới 555.000 tỷ đồng được chuyển về “siêu” ủy ban...

Những tập đoàn nào được Bộ Công thương chuyển giao về “siêu” ủy ban? 1

6 "ông lớn" thuộc Bộ Công Thương được bàn giao về "Siêu ủy ban"

Cuối tuần qua, Bộ Công thương đã bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu các tập đoàn, tổng công ty do Bộ Công thương làm chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

6 đơn vị là: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA). Đây đều là những doanh nghiệp có vốn hóa cao, tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ hiện tại trên 555 nghìn tỷ đồng tại các doanh nghiệp này (bằng 1/2 tổng số vốn Nhà nước mà ủy ban nắm giữ trên tổng 19 doanh nghiệp chuyển về ủy ban).

6 doanh nghiệp do Bộ Công thương nắm quyền đại diện chủ sở hữu đều là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty mạnh trong lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đóng góp cho ngân sách Nhà nước như: Điện, than, dầu khí, xăng dầu, thuốc lá, hóa chất…

L. Thủy