Thác Iguazu, Argentina / Brazil: Thác Iguazu là một chuỗi gồm hàng trăm thác nước riêng lẻ trải dài gần 3km để tạo ra thác nước lớn nhất thế giới ở biên giới giữa Brazil và Argentina trên sông Iguazu. 
Thác Iguazu, Argentina / Brazil: Thác Iguazu là một chuỗi gồm hàng trăm thác nước riêng lẻ trải dài gần 3km để tạo ra thác nước lớn nhất thế giới ở biên giới giữa Brazil và Argentina trên sông Iguazu. 
Hàn Ly (Theo planetware)