Thác Dudhsagar, Ấn Độ: Một trong những thác nước cao nhất và ấn tượng nhất của Ấn Độ, thác Dudhsagar đổ xuống thành 4 tầng với tốc độ và lực phun rất mạnh. 
Thác Dudhsagar, Ấn Độ: Một trong những thác nước cao nhất và ấn tượng nhất của Ấn Độ, thác Dudhsagar đổ xuống thành 4 tầng với tốc độ và lực phun rất mạnh. 
Hàn Ly (Theo planetware)