Thác Palouse, Washington, Mỹ: Thác Palouse là một thác nước tuyệt đẹp khác nằm ở một vùng hẻo lánh của phía đông nam Washington.
Thác Palouse, Washington, Mỹ: Thác Palouse là một thác nước tuyệt đẹp khác nằm ở một vùng hẻo lánh của phía đông nam Washington.
Hàn Ly (Theo planetware)