Không phải là những công viên giải trí theo phong cách độc lạ như người ta có thể thấy ở Las Vegas, đây hoàn toàn là một cộng đồng dân cư đúng nghĩa, nơi các gia đình Trung Quốc đang định cư và sinh sống bình thường.
Không phải là những công viên giải trí theo phong cách độc lạ như người ta có thể thấy ở Las Vegas, đây hoàn toàn là một cộng đồng dân cư đúng nghĩa, nơi các gia đình Trung Quốc đang định cư và sinh sống bình thường.
Hàn Ly (Theo gizmodo)