Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên thành phố New York của Mỹ dẫn đầu trong khảo sát về những thành phố đắt đỏ nhất thế giới của EIU. Trong khi đó, thành phố Tel Aviv, Israel tụt từ vị trí số 1 năm ngoái xuống vị trí thứ 3. Ảnh - AP
Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên thành phố New York của Mỹ dẫn đầu trong khảo sát về những thành phố đắt đỏ nhất thế giới của EIU. Trong khi đó, thành phố Tel Aviv, Israel tụt từ vị trí số 1 năm ngoái xuống vị trí thứ 3. Ảnh - AP
Hoàng Anh (Theo Guardian)