“Trừ khi xung đột tại Ukraine leo thang, về cơ bản, chúng tôi dự báo giá cả một số mặt hàng năng lượng, thực phẩm, kim loại sẽ giảm mạnh trong năm 2023 so với mức giá của năm 2022”, theo báo cáo của EIU. 
Trong ảnh là thủ đô Paris của Pháp, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng. Ảnh - AFP
“Trừ khi xung đột tại Ukraine leo thang, về cơ bản, chúng tôi dự báo giá cả một số mặt hàng năng lượng, thực phẩm, kim loại sẽ giảm mạnh trong năm 2023 so với mức giá của năm 2022”, theo báo cáo của EIU. Trong ảnh là thủ đô Paris của Pháp, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng. Ảnh - AFP
Hoàng Anh (Theo Guardian)