Vancouver, Canada: Với khung cảnh đầy chất thơ, Vancouver vô cùng nổi bật và có lẽ không thành phố nào ở Canada sánh kịp. 
Vancouver, Canada: Với khung cảnh đầy chất thơ, Vancouver vô cùng nổi bật và có lẽ không thành phố nào ở Canada sánh kịp. 
Hàn Ly (Theo roughguides)