Seoul, Hàn Quốc: Bức tường thành Seoul được xây dựng vào năm 1396 quanh thành phố Hanyang (thành phố Seoul ngày nay), thủ đô của vương triều Joseon (1392–1897).  Bức tường thành dài 18 km hiện đang chờ được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Du khách có thể khám phá công trình này và 5 cổng của nó, khi tới thủ đô của Hàn Quốc.
Seoul, Hàn Quốc: Bức tường thành Seoul được xây dựng vào năm 1396 quanh thành phố Hanyang (thành phố Seoul ngày nay), thủ đô của vương triều Joseon (1392–1897).  Bức tường thành dài 18 km hiện đang chờ được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Du khách có thể khám phá công trình này và 5 cổng của nó, khi tới thủ đô của Hàn Quốc.
Huy Phong (Theo MSN)