Nệm:  Nệm ngủ dùng lâu ngày có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Nó không chỉ khiến chúng ta mất ngủ, dẫn tới suy giảm hệ miễn dịch, mà còn gây ra các hậu quả khác từ dị ứng tới đau lưng.
Nệm:  Nệm ngủ dùng lâu ngày có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Nó không chỉ khiến chúng ta mất ngủ, dẫn tới suy giảm hệ miễn dịch, mà còn gây ra các hậu quả khác từ dị ứng tới đau lưng.
Huy Phong (Theo Stars Insider)