Bàn chải đánh răng: Bàn chải đánh răng có thể nhiễm vi khuẩn từ từ răng miệng của người sử dụng hay từ môi trường không đảm bảo vệ sinh xung quanh. Hãy để giữ bàn chải đánh răng khô ráo và bọc trong túi, sau khi sử dụng.
Bàn chải đánh răng: Bàn chải đánh răng có thể nhiễm vi khuẩn từ từ răng miệng của người sử dụng hay từ môi trường không đảm bảo vệ sinh xung quanh. Hãy để giữ bàn chải đánh răng khô ráo và bọc trong túi, sau khi sử dụng.
Huy Phong (Theo Stars Insider)