Gas: Ngoài nguy cơ cháy nổ, khí gas còn gây hại cho người sử dụng. Nếu phòng bếp không được thiết kế phù hợp, bếp gas có thể làm tăng lượng khí CO, nitơ và SO2 trong ngôi nhà của bạn. Những chất này có thể gây đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi.
Gas: Ngoài nguy cơ cháy nổ, khí gas còn gây hại cho người sử dụng. Nếu phòng bếp không được thiết kế phù hợp, bếp gas có thể làm tăng lượng khí CO, nitơ và SO2 trong ngôi nhà của bạn. Những chất này có thể gây đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi.
Huy Phong (Theo Stars Insider)