Bể bơi: Nước trong bể bơi chứa nhiều hóa chất bao gồm clo, bromua và algaecide. Chúng có thể gây dị ứng mắt và da, cũng như các vấn đề về đường hô hấp. Trong trường hợp bạn không tẩy uế thường xuyên, vi khuẩn nguy hiểm có thể phát triển trong bể bơi.
Bể bơi: Nước trong bể bơi chứa nhiều hóa chất bao gồm clo, bromua và algaecide. Chúng có thể gây dị ứng mắt và da, cũng như các vấn đề về đường hô hấp. Trong trường hợp bạn không tẩy uế thường xuyên, vi khuẩn nguy hiểm có thể phát triển trong bể bơi.
Huy Phong (Theo Stars Insider)