Mèo: Lông mèo có thể gây ra tình trạng dị ứng ở một số người. Những triệu chứng bao gồm  nghẹt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, da nổi đỏ,…
Mèo: Lông mèo có thể gây ra tình trạng dị ứng ở một số người. Những triệu chứng bao gồm  nghẹt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, da nổi đỏ,…
Huy Phong (Theo Stars Insider)