Điều khiển tivi: Thiết bị điện tử này chứa một lượng lớn vi khuẩn truyền từ tay những người sử dụng. Do vậy, bạn nên có thói quen sử dụng khăn  để vệ sinh điều khiển thường xuyên.
Điều khiển tivi: Thiết bị điện tử này chứa một lượng lớn vi khuẩn truyền từ tay những người sử dụng. Do vậy, bạn nên có thói quen sử dụng khăn  để vệ sinh điều khiển thường xuyên.
Huy Phong (Theo Stars Insider)