Chạy đua với bò tót (Tây Ban Nha): Tháng 7 hằng năm, hơn 1.000 vận động viên tham gia cuộc chạy đua với bò tót của Pamplona và những người chơi phải cố gắng chạy nhanh hơn những chú bò tót điên cuồng qua các khu phố cổ.
Chạy đua với bò tót (Tây Ban Nha): Tháng 7 hằng năm, hơn 1.000 vận động viên tham gia cuộc chạy đua với bò tót của Pamplona và những người chơi phải cố gắng chạy nhanh hơn những chú bò tót điên cuồng qua các khu phố cổ.
Hàn Ly (Theo edition)