Những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

03/08/2019 11:55

Trẻ càng lớn nghĩa là sẽ càng có nhiều điều khiến cha mẹ bất ngờ hơn.

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Con đã làm đúng lời bố nói!

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Khi con gọi bạn lại chơi cùng!

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Những thắc mắc của con luôn khiến cha mẹ bất ngờ

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Trời mưa nhưng con lại không ướt

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Con là chuyên gia sửa chữa

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Những tình huống như này vẫn luôn xảy ra

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Khi con ngủ và bạn không dám nhúc nhích

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Trò này thật dữ dội!

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

5 phút đi ngủ là bao lâu?

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Con vẫn tạm biệt bố, chỉ là hơi lâu chút thôi!

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Ngon lắm!

những tình huống hài hước khi con càng lớn khiến cha mẹ đau đầu

Khái niệm mới

Luna (Theo Brightside)