Thứ Tư, 19/02/2020 08:49:46 Hotline: 0901 514 799
Đền Wat Phu Tok, Bueng Kan: Wat Phu Thok, còn được gọi là Wat Jetiyakhiri, có một lối đi bằng gỗ độc đáo uốn quanh ngọn núi tuyệt đẹp mà du khách và các tín đồ có thể đi qua để lên tới đỉnh.
Đền Wat Phu Tok, Bueng Kan: Wat Phu Thok, còn được gọi là Wat Jetiyakhiri, có một lối đi bằng gỗ độc đáo uốn quanh ngọn núi tuyệt đẹp mà du khách và các tín đồ có thể đi qua để lên tới đỉnh.
Hàn Ly (Theo thailand.tripcanvas)