Đi Chợ nổi Cái Răng: Có nhiều chợ nổi ở khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng chợ Cái Răng là chợ nổi lớn nhất. Nó nằm ở Cần Thơ, nơi này sẽ là điểm dừng chân trong chuyến du lịch xuyên Việt của bạn.
Đi Chợ nổi Cái Răng: Có nhiều chợ nổi ở khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng chợ Cái Răng là chợ nổi lớn nhất. Nó nằm ở Cần Thơ, nơi này sẽ là điểm dừng chân trong chuyến du lịch xuyên Việt của bạn.
Hàn Ly (Theo theculturetrip)