Những trường hợp nào được cấp lại sổ BHXH?

10/10/2019 18:13

Nhiều người lao động lo lắng việc mất sổ BHXH liệu có được cấp lại và có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của người lao động hay không?

những trường hợp nào được cấp lại sổ bhxh?
Sổ BHXH được trao về cho người lao động giữ

3 trường hợp được cấp lại sổ BHXH

Khoản 2 Điều 46 QĐ 595 của BHXH Việt Nam nêu rõ 03 trường hợp người tham gia BHXH được cấp lại sổ như sau:

Cấp lại sổ (bìa và tờ rời) với trường hợp: Mất sổ; Hỏng sổ; Gộp sổ; Thay đổi số sổ; Thay đổi họ, tên, chữ đệm; Thay đổi ngày, tháng, năm sinh; Khi người đã hưởng BHXH 1 lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Cấp lại bìa sổ với trường hợp: Sai giới tính; Sai quốc tịch.

Cấp lại tờ rời sổ với trường hợp: Mất sổ; Hỏng sổ.

Cấp lại sổ BHXH có ảnh hưởng đến quyền lợi?

Theo QĐ số 1035/QĐ-BHXH, sổ BHXH khi được cấp lại sẽ khác sổ được cấp lần đầu ở một vài điểm:

Nội dung in trên bìa sổ (trang 1): Dưới dòng ghi “số sổ” thì có ghi thêm dòng chữ “Cấp lần …”. Riêng sổ BHXH cấp lại do thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch hoặc thay đổi số sổ thì trên sổ cấp lại sẽ in theo nội dung thay đổi.

Nội dung in trong tờ rời sổ: Nếu đang tham gia mà cấp lại sổ, dưới phần ghi quá trình đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp: in dòng lũy kế thời gian đóng quỹ hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên trang tờ rời cuối cùng.

Nếu đã hưởng BHXH 1 lần cấp lại sổ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, dưới phần ghi quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp: in dòng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên trang tờ rời cuối cùng.

Việc in lại, cấp lại sổ BHXH chỉ với mục đích xác nhận lại những thông tin đăng ký ban đầu cũng như quá trình đóng, hưởng tính đến thời điểm hiện tại. Hiện, việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm của người lao động đều được theo dõi trên hệ thống của cơ quan BHXH. Do đó, việc cấp lại sổ BHXH không làm ảnh hưởng tới bất cứ quyền lợi nào của những người tham gia.

Tú Uyên