Những tuyên bố ấn tượng của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden

09/11/2020 05:52

Những tuyên bố ấn tượng của Tổng thống Mỹ đắc cử qua dự đoán Joe Biden trước, trong và sau bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020.

Nhóm phóng viên