Những vị sư cởi áo cà sa khoác chiến bào

11/09/2016 08:10

5 nhà sư chùa Thắng Phúc (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã anh dũng hy sinh, được Nhà nước công nhận liệt sĩ.

Việt Hòa