Những xạ thủ bắn tỉa xuất sắc nhất của quân đội Việt Nam là ai?

09:04, 04/08/2019

Họ là những thành viên của đội tuyển Bắn tỉa quân đội Việt Nam lần đầu tiên tham gia Army Games 2019.

Những xạ thủ bắn tỉa xuất sắc nhất của quân đội Việt Nam là ai? 1
Các xạ thủ bắn tỉa của Quân đội Việt Nam đang luyện tập tại trường bắn Miếu Môn.

Phóng sự truyền hình của báo QĐND ghi nhận không khí tập luyện của đội truyển tại trường bắn Miếu Môn vào thời điểm trước khi họ lên đường đến Belarus tham gia Army Games 2019.

Video: QĐND