Những xe nào ở Long An được chạy từ sau 18h đến 6h ngày hôm sau?

27/07/2021 20:51

Sở GTVT đã có hướng dẫn cụ thể về nhận diện phương tiện được phép lưu thông trong khoảng thời gian từ sau 18h đến 6h sáng ngày hôm sau.

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở GTVT đã có hướng dẫn cụ thể về nhận diện phương tiện được phép lưu thông trong khoảng thời gian từ sau 18h - 6h sáng ngày hôm sau, trong thời gian giãn cách xã hội. Thời gian áp dụng từ 18h ngày 27/7.

Cụ thể, các xe vận chuyển hàng hoá thiết yếu, xe vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu được Sở GTVT cấp giấy nhận diện phương tiện được ưu tiên lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Những xe nào ở Long An được chạy từ sau 18h đến 6h ngày hôm sau? 1

Những xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất....được chạy sau 18h - 6h hôm sau

Xe taxi sử dụng đúng mục đích phục vụ người dân đi, đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết. Những phương tiện này phải được cấp phù hiệu “xe phục vụ chuyển viện”.

Ngoài ra, còn có các phương tiện mô tô giao nhận hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Những phương tiện này, ngoài đặc điểm nhận diện đội ngũ giao, nhận hàng hóa của đơn vị, phải có giấy xác nhận công tác của cơ quan có thẩm quyền, theo mẫu do sở cấp.

Để đảm bảo đúng quy định, các đơn vị giao nhận, hàng tổ chức đội ngũ giao, nhận hàng hoạt động theo khu vực để thuận tiện cho công tác quản lý, cũng như ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mỗi người giao, nhận hàng chỉ được hoạt động trên địa bàn 1 huyện, thị xã, thành phố.

Những xe nào ở Long An được chạy từ sau 18h đến 6h ngày hôm sau? 2

Từ sau 18h - 6h hằng ngày, người dân Long An hạn chế tối đa ra đường.

Đội ngũ này phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình tham gia giao thông cũng như giao, nhận hàng hóa; đồng thời, trang bị chai xịt khuẩn để khử khuẩn trong quá trình giao, nhận hàng hóa; thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 định kỳ theo quy định.

Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn, thực hiện đăng ký cấp giấy nhận diện (tại Sở Công thương Long An) phương tiện được ưu tiên lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Lê Lối