Trong 2 ngày 16 và 17/5, các đại diện đến từ 9 quốc gia (Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar, Lào, Cambodia, Brunei) thi đấu đối kháng cá nhân để tìm chủ nhân tấm HCV cho bộ môn PUBG mobile.
Trong 2 ngày 16 và 17/5, các đại diện đến từ 9 quốc gia (Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar, Lào, Cambodia, Brunei) thi đấu đối kháng cá nhân để tìm chủ nhân tấm HCV cho bộ môn PUBG mobile.
Biển Ngọc