Nợ có khả năng mất vốn của Agribank xấp xỉ 90% vốn điều lệ

27/07/2014 09:31

Báo cáo kiểm toán năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước cho biết, Agribank có nhiều sai phạm trong hoạt động cho vay, tiềm ẩn rủi ro và khó thu hồi vốn.

Báo cáo kiểm toán năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước cho biết, Agribank có nhiều sai phạm trong hoạt động cho vay, tiềm ẩn rủi ro và khó thu hồi vốn.

nợ có khả năng mất vốn của agribank xấp xỉ 90% vốn điều lệ

Mặc dù kết quả kiểm toán cho thấy, Agribank có mức tăng trưởng tín dụng là 10,22%, cao hơn mức bình quân của toàn hệ thống (8,85%), song tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2012 của Agribank là 8,16% (tăng 34,43% so với thời điểm 31/12/2011).

Agribank đã góp vốn, mua cổ phần trong giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước nhưng hiệu quả đầu tư thấp (thu nhập từ hoạt động đầu tư năm 2012 của Agribank chỉ bằng 3,57%). Một số khoản đầu tư của Agribank suy giảm trên 60% giá trị đầu tư, chẳng hạn như khoản đầu tư vào Công ty CP đầu tư Vietnamnet suy giảm 68% giá trị, đầu tư vào Công ty CP vận tải Vinatex suy giảm 72% giá trị;đầu tư vào Công ty CP Xi măng Hà Tiên I giảm 85,08%; Công ty CP Tập đoàn CMC giảm 90,43%...

Đáng lo ngại, nợ có khả năng mất vốn của Agribank lên tới 23.652 tỷ đồng, chiếm 59,23% tổng dư nợ xấu, bằng 89% vốn điều lệ.

Agribank có nhiều sai phạm trong hoạt động cho vay, tiềm ẩn rủi ro và khó thu hồi vốn, như tại chi nhánh TP. HCM, dư nợ của Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương đến 31/12/2012 là 3.700 tỷ đồng (gốc là 2.967,7 tỷ đồng, lãi 732,3 tỷ đồng); tại chi nhánh Tân Bình, đến 30/6/2013, tổng dư nợ của nhóm khách hàng Đông Á là 200,5 tỷ đồng (gốc 148,1 tỷ đồng, lãi 52,4 tỷ đồng), của nhóm khách hàng cán bộ tín dụng là 24,2 tỷ đồng (gốc 20,88 tỷ đồng, lãi 3,36 tỷ đồng)...

Trong hoạt động bảo lãnh, Agribank cũng thực hiện không đúng quy trình, vi phạm quy định về phát hành, theo dõi và quản lý thư bảo lãnh.

Cụ thể, Chi nhánh Tràng An của Agribank không hạch toán trong thời gian dài khoản bảo lãnh 518,56 tỷ đồng cho Công ty REVN và Ngân hàng nước ngoài Landesbank, phê duyệt và bảo lãnh vay vượt thẩm quyền, vi phạm nguyên tắc quản lý an toàn vốn vay nhưng không báo cáo cấp trên 134,9 tỷ đồng; nguyên Giám đốc Chi nhánh Tây Hà Nội ký phát hành bảo lãnh 389 tỷ đồng nhưng không lưu hồ sơ và chứng thư bảo lãnh, không hạnh toán, hiện có 2 đơn vị đã khởi kiện yêu cầu Agribank thực hiện trách nhiệm thanh toán.

Hải Quỳnh