Chủ Nhật, 15/12/2019 15:57:15 Hotline: 0901 514 799

Nợ thuế 12,8 tỷ, Vinawaco 25 đứng đầu danh sách bị bêu tên tại Hà Nội

11/11/2019 19:14

Sau Vinawaco 25 là CTCP dịch vụ đường sắt khu vực 1, Cty BĐS Thăng Long, CTCP tập đoàn Đất Việt... bị Cục thuế Hà Nội “bêu” tên vì nợ thuế.

Keyword đầu tiên có dấu
CTCP đầu tư xây dựng và thương mại – Vinawaco 25 đứng đầu danh sách nợ thuế tại Hà Nội

Cục thuế TP Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị nợ đến thời điểm 30/9/2019. Trong đó, danh sách công khai lần đầu có 363 đơn vị nợ 44,3 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30/9/2019.

Cụ thể, có 360 doanh nghiệp nợ 36,7 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/9/2019.

Đứng đầu danh sách này Công ty cổ phần bất động sản Thăng Long (mã số thuế: 0103267132) với số nợ hơn 2,7 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019. Từ ngày 1/10/2019 đến ngày 8/11/2019, Công ty đã nộp 238 triệu tiền nợ (đã được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế), còn lại số chưa nộp là 2,5 tỷ đồng.

Thứ hai là Công ty cổ phần tập đoàn Đất Việt (mã số thuế: 0102828988) với số nợ hơn 1,8 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019.

Trong danh sách có 3 đơn vị nợ 7,5 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất tính đến ngày 30/9/2019. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực 1 (mã số thuế: 0100805463) nợ hơn 6,7 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019.

Ngoài ra, Cục thuế TP Hà Nội cũng công khai lại danh sách 78 đơn vị nợ 61,5 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30/9/2019. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế công khai trong những năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018 nhưng đến 30/9/2019 vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách.

Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại – Vinawaco 25 (mã số thuế 0400102006) nợ hơn 12,8 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019.

Cục thuế TP Hà Nội cho biết, tổng số đơn vị công khai nợ thuế đợt này là 441 đơn vị với số nợ 105,8 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019, đồng thời giảm nợ thuế trên địa bàn TP, Cục cho rằng bên cạnh nỗ lực của cơ quan thuế thì rất cần sự gắn kết, đồng lòng của các doanh nghiệp. Cục thuế Hà Nội đã đề nghị các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay Cục thuế Hà Nội đã công khai lần đầu 1.976 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 2.615,5 tỷ đồng. Cục cũng công khai lại 572 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 4.542,2 tỷ đồng.

Tổng cộng, Cục đã đăng công khai 2.548 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là 7.157,8 tỷ đồng tính từ đầu năm tới nay.

C.Sơn