Nợ xấu tiếp tục tăng trở lại

02/07/2014 13:18

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng và chính thức vượt mốc 4%. 

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng và chính thức vượt mốc 4%.

nợ xấu tiếp tục tăng trở lại

Cụ thể, sau khi giảm rất mạnh từ 4,55% tháng 11/2013 xuống chỉ còn 3,61% tháng 12/2013, nợ xấu đã liên tiếp tăng từ đầu năm 2014 đến nay. Theo đó, tháng 1/2014, nợ xấu lên mức 3,74%, tháng 2 lên 3,86%, tháng 3 lên 3,93% và tháng 4/2014 là 4,03%. Đáng lưu ý, nợ xấu cập nhật từ đầu 2014 đến nay đã tạm bỏ ra ngoài được 47.000 tỷ đồng do Công ty VAMC mua lại. Nguyên nhân khiến nợ xấu tăng trở lại, phần môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, phần khác do tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng quá thấp.

Bảo Nguyên