Nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa

25/04/2015 05:06

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc Nhà nước hỗ trợ vốn để thực hiện.

 

nối cao tốc nội bài - lào cai đến sa pa
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc đầu tư xây dựng đường nối từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc Nhà nước hỗ trợ vốn để thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT; UBND tỉnh Lào Cai là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 510/TTg-KTN ngày 18/4/2014; chịu trách nhiệm xây dựng phương án tài chính của Dự án để làm cơ sở tính toán phần hỗ trợ của Nhà nước; phối hợp với các bộ liên quan triển khai Dự án theo đúng quy định hiện hành về đầu tư BOT.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định nguồn vốn hỗ trợ cho UBND tỉnh Lào Cai, tổ chức thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành.

M.T