Nới điều kiện thi lấy bằng thuyền trưởng đường thủy

28/10/2019 12:17

Theo quy định của Bộ GTVT, từ 1/1/2020, điều kiện dự thi lấy bằng thuyền trưởng phương tiện thủy một số hạng thông thoáng hơn so với hiện nay.

Nới điều kiện thi lấy bằng thuyền trưởng đường thủy 1
Thuyền trưởng phương tiện thủy gồm 4 hạng, từ hạng nhất đến hạng tư

Đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, từ 1/1/2020, theo quy định tại Thông tư số 40/2019 vừa được Bộ GTVT ban hành (quy định việc thi, kiểm tra, cp, cấp lại, chuyển đi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chun môn thuyn viên, người lái phương tiện thủy nội địa), điều kiện dự thi lấy bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa có nhiều điểm mới.

Cụ thể, từ năm 2020, điều kiện để thi lấy bằng thuyền trưởng hạng tư là từ đủ 18 tuổi, có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện. So với hiện nay, không còn điều kiện phụ là có thời gian nghiệp vụ đủ 18 tháng trở lên.

Điều kiện dự thi lấy thuyền trưởng hạng ba là người đủ 18 tuổi trở lên, có chng chỉ thủy thủ hoặc chng chỉ lái phương tiện, có thời gian đm nhiệm chức danh từ đủ 12 tháng hoặc có bằng thuyền trưởng hạng tư, có thời gian đảm nhiệm chc danh thủy thủ hoặc người lái phương tiện từ đủ 6 tháng trở lên. So với hiện nay, yêu cầu về thời gian đảm nhiệm chức danh theo chứng chỉ từ 18 tháng xuống còn 12 tháng, theo chức danh bằng thuyền trưởng từ 12 tháng xuống còn 6 tháng.

Trường hợp người có chứng chsơ cấp nghề điều khiển tàu thủy, tàu bin hoặc nghề thủy thủ, hoàn thành thời gian tập sự đủ 6 tháng trở lên được dự thi lấy lấy bằng thuyn trưng hạng ba, không phải học thêm.

Đối với người muốn bằng thuyền trưởng hạng nhì, điều kiện là phải có bằng thuyền trưng hạng ba, có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng ba từ đủ 18 tháng trlên hoặc có chng chỉ sơ cấp nghề thuyền trưởng hạng ba, có thời gian tp sự đủ 12 tháng tr lên.

Người có bng trung cấp nghề điều khiển tàu thủy, tàu biển đã hoàn thành thời gian tập sự theo chức danh thuyn trưởng hạng ba đ 12 tháng trlên được dự thi lấy bằng thuyền trưng hạng nhì, không phải học thêm.

Đối với điều kiện thi lấy bằng thuyền trưởng hạng nhất, cần có bng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên, có bằng thuyền trưởng hạng nhì, có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng nhì đủ 24 tháng trở lên. So với hiện nay, quy định mới giảm thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng nhì từ 30 tháng xuống còn 24 tháng.

Trường hợp người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên nghề điều khiển tàu thủy, tàu biển, hoàn thành thời gian tập sự theo chức danh thuyền trưởng hạng nht đủ 18 tháng trở lên được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng nhất.

Được biết, bằng thuyền trưởng phương tiện thủy được chia thành 4 hạng: nhất, nhì, ba, tư (thấp nhất là hạng tư). Người có bằng thuyền trưởng hạng thấp hơn mới được đăng ký dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng cao hơn. Tương ứng với mỗi hạng bằng là loại phương tiện mà thuyền trưởng được phép điều khiển.

Huy Lộc