Nội dung Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Hoa Kỳ - Việt Nam

24/09/2020 11:14

Nội dung Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Hoa Kỳ - Việt Nam lần thứ 11.

Nội dung Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Hoa Kỳ - Việt Nam 1
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Chính trị - Quân sự R. Clarke Cooper - ảnh tư liệu.

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Chính trị - Quân sự R. Clarke Cooper và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc gặp trực tuyến để thảo luận về hợp tác an ninh song phương tại Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Hoa Kỳ - Việt Nam lần thứ 11.

Tiếp nối thành công của Đối thoại lần thứ 10 tại Washington D.C. vào tháng 3 năm 2019, đối thoại lần này thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương đang phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như phản ánh cam kết chung của hai bên về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và độc lập.

Nội dung thảo luận bao gồm hợp tác an ninh và thương mại quốc phòng; an ninh hàng hải; gìn giữ hòa bình; thúc đẩy các nỗ lực quốc tế trong các vấn đề Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; và các vấn đề nhân đạo như tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh và tháo dỡ vật liệu nổ còn lại từ thời chiến tranh.

Bình Nguyên