Nội dung Nghị quyết về đầu tư DA sân bay Long Thành

28/06/2015 05:28

Cùng Báo Giao thông tìm hiểu Nghị quyết về Chủ trương đầu tư DA CHK Long Thành vừa được Quốc hội thông qua

nội dung nghị quyết về đầu tư da sân bay long thành
Phối cảnh sân bay Long Thành

 Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án CHK quốc tế Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nêu rõ: Mục tiêu là xây dựng CHK quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); giữ vai trò là CHK quốc tế quan trọng của quốc gia, với mục tiêu giai đoạn 1 khắc phục tình trạng quá tải của CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Quy mô của dự án: Đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu khách/năm, hàng hóa 5 triệu tấn/năm.

Diện tích đất của dự án là 5 nghìn ha (bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng là 2.750 ha và diện tích đất cho quốc phòng là 1.050 ha, đất dành cho hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không, các công trình thương mại khác 1.200 ha).

Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư khái toán là 336.763 tỷ đồng (tương đương 16,036 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014), trong đó giai đoạn 1 là 114.569 tỷ đồng (tương đương 5,456 tỷ USD). Dự án được sử dụng một phần vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, vốn doanh nghiệp, vốn cổ phần hóa, vốn đối tác công tư (PPP) và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Dự án xây dựng CHK quốc tế Long Thành gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2025.

Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, cấu hình mở và một nhà ga hành khách để đáp ứng công suất 50 triệu khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3: Hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu khách/năm, 5,0 triệu tấn hàng hóa/năm.

Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của dự án và báo cáo Quốc hội trước khi quyết định đầu tư.

Liên quan đến việc thu hồi đất phục vụ cho dự án, Chính phủ chỉ đạo triển khai thu hồi đất một lần cho toàn bộ dự án (5 nghìn ha); có giải pháp để quản lý và sử dụng hiệu quả đất chưa sử dụng của dự án. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng.

Yêu cầu hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện dự án... 

Hoài Thu