"Nói Nội Bài và Tân Sơn Nhất chất lượng kém là chưa khách quan"

20/10/2014 14:22

Website http://www.sleepinginairports.net xếp hạng cảng hàng không thuần túy dựa trên việc bình chọn của người truy cập qua mạng. 

"nói nội bài và tân sơn nhất chất lượng kém là chưa khách quan"
Thời gian qua, ngành hàng không dân dụng Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không

Cụ thể, theo Cục Hàng không VN (HKVN), việc xếp hạng cảng hàng không của trang web này thuần túy dựa trên việc bình chọn của người truy cập qua mạng. Trang mạng nêu trên không phải của một tổ chức chuyên môn đánh giá về dịch vụ hàng không.  Kết quả bình chọn nêu trên chưa phản ánh được đầy đủ, khách quan việc cải thiện chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong thời gian qua.

Đại diện Cục Hàng không cho biết thời gian qua, ngành hàng không dân dụng Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không trong đó có các dịch vụ tại cảng hàng không.  Các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cảng đã có các giải pháp quyết liệt, thiết thực như đầu tư, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, quy định tiêu chuẩn dịch vụ, nâng cao ý thức, thái độ làm việc của nhân viên hàng không. Chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không sân bay đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

Mặc dù vậy, đại diện này vẫn khẳng định Cục HKVN vẫn coi đây là một thông tin quan trọng để có các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tại các Cảng hàng không Việt Nam, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

T.B