Nói thẳng về BOT giao thông

08/06/2016 05:35

Cơ quan quản lý, chuyên gia và nhà đầu tư cùng nói thẳng về cái được, chưa được của dự án BOT giao thông.

Phạm Hoài Chung