Nới tiêu chuẩn các chức danh nhân viên chạy tàu đường sắt

30/03/2020 19:49

Bộ GTVT ban hành Thông tư 07 sửa đổi, nới tiêu chuẩn, nhiệm vụ của các chức danh chạy tàu đường sắt.

Nới tiêu chuẩn các chức danh nhân viên chạy tàu đường sắt 1
Bộ GTVT ban hành Thông tư 07 sửa đổi, nới tiêu chuẩn, nhiệm vụ của các chức danh chạy tàu đường sắt.

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 07/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018 quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. Thông tư cũng quy định nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Thông tư 07 được sửa đổi, bổ sung theo hướng nới tiêu chuẩn, mở rộng nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên cả đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Mở rộng nội dung về sát hạch giấy phép lái tàu phù hợp với thực tiễn sản xuất, chạy tàu, tình hình lao động chạy tàu trên mạng lưới đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị sắp tới.

Cụ thể, Thông tư 07 bổ sung đối tượng áp dụng với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác chạy tàu, đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; sát hạch, cấp, cấp lại và thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Nhiệm vụ của lái tàu được quy định là người trực tiếp điều khiển tàu chạy an toàn, đúng tốc độ quy định, đúng biểu đồ chạy tàu, thực hiện mệnh lệnh chỉ huy chạy tàu của nhân viên điều độ chạy tàu, quy trình vận hành khai thác, tham gia giải quyết sự cố, tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt đô thị.

Về tiêu chuẩn của sát hạch viên đối với cấp giấy phép lái tàu, Thông tư 07 bổ sung quy định, trường hợp phải sử dụng chuyên gia trong nước hoặc chuyên gia nước ngoài làm nhiệm vụ sát hạch viên thực hành lái tàu trên đường sắt đô thị, chuyên gia đó phải có ít nhất một năm kinh nghiệm trực tiếp đảm nhận chức danh lái tàu đường sắt đô thị và phải được đơn vị sử dụng chuyên gia này xác nhận.

Thông tư 07 cũng mở rộng tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh khác như: trưởng dồn; gác ghi; nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe; mở rộng quyền hạn, nhiệm vụ của doanh nghiệp đường sắt và các quy định về sát hạch cấp giấy phép lái tàu. Thông tư 07 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2020.

Kỳ Nam