Nóng: Bộ GTVT lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

22/10/2021 19:06

Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm tổ trưởng.

Chiều muộn ngày hôm nay (22/10), Bộ GTVT ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp làm tổ trưởng tổ công tác. Các tổ phó gồm các Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm, Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng.

Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT có nhiệm vụ tháo gỡ kịp thời khó khăn của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh minh họa

Các thành viên của tổ công tác là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị như: Vụ Vận tải, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ VN, Cục Hàng không VN, Cục Đường thủy nội địa VN, Cục Đường sắt VN, Cục Hàng hải VN, Cục Đăng kiểm VN, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Y tế Giao thông vận tải.

Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT có nhiệm vụ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan; Đồng thời tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân về lĩnh vực GTVT.

Các thành viên tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định này. Đảm bảo kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực GTVT.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, vấn đề cấp bách, phát sinh trong hoạt động vận tải; chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Cùng đó, tập trung rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đề xuất xử lý hoặc xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Kịp thời khen thưởng, đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tổ công tác cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

"Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ", quyết định của Bộ GTVT nêu.

Quyết định của Bộ GTVT có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây của Bộ GTVT như: Quyết định số 1322 ngày 17/7/2021 thành lập Ban Chỉ đạo công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; số 1323 ngày 18/7/2021 thành lập tổ kiểm tra về luồng xanh trong hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19; số 1563 ngày 23/8/2021 về kiện toàn tổ công tác đặc biệt bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; số 1678 ngày 14/9/2021 về phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác đặc biệt về hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trần Duy