Nóng đối thoại giữa nhà quản lý và doanh nghiệp vận tải

11/03/2016 18:37

Cuộc đối thoại thu hút đông đảo giới kinh doanh vận tải, cơ quan quản lý với nhiều ý kiến, kiến nghị thẳng thắn.

nóng đối thoại giữa nhà quản lý và doanh nghiệp vận tải
Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện chủ trì cuộc đối thoại

Tuy giấy mời của Ban Tổ chức chỉ được gửi đến 21 sở GTVT và một số doanh nghiệp vận tải nhưng hội trường của Tổng cục Đường bộ VN đã không đủ chỗ ngồi. Nhiều doanh nghiệp vận tải cho biết, dù không được mời nhưng khi biết tin về cuộc họp vẫn tự đến tham dự để có ý kiến. Điều đó cho thấy sức nóng của vấn đề này đối với giới kinh doanh vận tải cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.

Mở đầu cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện đưa ra 7 vấn đề cần đóng góp, lấy ý kiến các cơ quan quản lý là các Sở GTVT và các doanh nghiệp vận tải. Nhóm 7 vấn đề được đưa ra thảo luận bao gồm:

Đơn vị vận tải theo hợp đồng không không được đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc tại một địa điểm ổn định; Không được sử dụng xe hợp đồng để kinh doanh vận tải khách du lịch hoặc cho đơn vị khác thuê xe để vận chuyển khách theo hợp đồng; Bổ sung quy định xe hợp đồng được phép sử dụng hợp đồng điện tử; Bổ sung quy định phạm vi hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng; Danh sách hành khách phải được in bằng máy tính, thông báo cho sở GTVT; Bổ sung quy định xe hợp đồng không niêm yết thông tin như tuyến cố định, không sử dụng xe giường nằm; Rút ngắn thời gian cấp phù hiệu cho xe hợp đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, 7 vấn này chính những ý kiến được tổng hợp từ 3 hội nghị đánh giá thực hiện Nghị định số 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải vừa được tổ chức tại 3 khu vực nhằm có những sửa đổi phù hợp với thực tế hiện nay.

nóng đối thoại giữa nhà quản lý và doanh nghiệp vận tải
Buổi đối thoại thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Tại cuộc họp, các ý kiến cơ bản thống nhất với cách đặt vấn đề của Tổng cục Đường bộ VN. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến đề nghị cần tăng cường hiệu lực quản lý vận tải tại các địa phương. Bên cạnh đó có những quy định rõ ràng hơn giữa loại hình vận tải tuyến cố định với xe hợp đồng để tránh tình trạng xe hợp đồng “trá hình” chạy tuyến cố định như hiện nay.

Một số ý kiến cũng đề nghị, cần tăng cường các điều kiện đối với loại hình kinh doanh xe hợp đồng như: quy định về việc đóng thuế, điểm đón trả khách, bộ phận ATGT, quy mô doanh nghiệp… để bảo đảm sự công bằng đối với loại hình kinh doanh vận tải tuyến cố định.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, toàn bộ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp này sẽ được ghi nhận, nghiên cứu để đưa vào dự thảo sửa đổi Nghị định số 86 và các Thông tư hướng dẫn trong thời gian tới.

Tiến Mạnh