Nữ biệt động và vụ gài bom máy bay Mỹ đình đám

30/04/2014 13:39

Thời chiến, "chim sắt" chiến đấu bằng súng đạn, bằng sự anh dũng kiên cường. Thời bình, "chim sắt" tiếp tục chiến đấu bằng tấm lòng nhân hậu, bằng sự nhiệt huyết.