Nữ nhà báo Hàn Ni: Bạn đọc “tặng” tôi toàn nước mắt!

21/06/2016 16:08

Nhà báo Hàn Ni, tác giả loạt bài viết đến vụ quán cà phê Xin Chào gây xôn xao dư luận vừa qua.

Yên Trang