Nữ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa được bổ nhiệm là ai?

28/04/2021 22:13

Ngày 28/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và đầu tư giữ chức Thứ trưởng của Bộ này.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh năm 1971, quê Nghệ An. Bà được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế từ ngày 30/10/2018 cho đến nay.

Trước đó, bà Ngọc giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Như vậy, Bộ Kế hoạch và đầu tư có 5 Thứ trưởng gồm 4 ông: Nguyễn Văn Trung, Võ Thành Thống, Trần Quốc Phương, Trần Duy Đông và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Phùng Đô