Ồ ạt đăng ký đầu tư trung tâm đăng kiểm mới

08/01/2020 10:56

Năm 2020, dự kiến có thêm hơn 40 trung tâm đăng kiểm, vượt xa con số 32 của năm 2019.

Ồ ạt đăng ký đầu tư trung tâm đăng kiểm mới 1
Năm 2020, dự kiến toàn quốc sẽ có gần 250 trung tâm đăng kiểm

Ngày 8/1, Cục Đăng kiểm VN cho biết, hiện toàn quốc có 203 đơn vị, chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, trong đó hết năm 2019 có thêm 32 trung tâm đi vào hoạt động. Trong đó, Hà Nội hiện dẫn đầu với gần 30 trung tâm, TP.HCM với 19 trung tâm, trong khi số địa phương có 5-7 trung tâm đang tăng nhanh (Bình Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương, Đắk Lắk).

“Năm 2019 là năm đầu năm đầu tiên bỏ quy hoạch phát triển trung tâm đăng kiểm theo địa bàn, không giới hạn đầu tư trung tâm đăng kiểm. Số lượng trung tâm mới ra đời năm 2019 cao nhất từ trước đến nay, tuy vậy theo đăng ký của các chủ đầu tư, năm 2020 trên toàn quốc có thêm 44 trung tâm sẽ được xây dựng, đi vào hoạt động. Tới đây sẽ nhiều địa phương sẽ có 5-6 trung tâm đăng kiểm, như Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Bắc Giang; thậm chí tỉnh Bình Dương sẽ có 11 trung tâm”, đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết.

Theo quy định, trước năm 2019, việc phát triển các trung tâm đăng kiểm phải theo quy hoạch toàn quốc, với sự phân bổ nhất định số lượng trung tâm và dây chuyền đăng kiểm theo từng địa bàn cấp huyện, tỉnh và khu vực. Trước năm 2005 có 81 trung tâm, từ 2005-2008 có thêm thêm 9 đơn vị, từ 2009-2013 thêm 32, từ 2014-2018 thêm 47 trung tâm.

Từ năm 2019, theo quy định tại Nghị định 139/2018 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, thủ tục đầu tư trung tâm đăng kiểm khá thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư. Theo đó, chủ đầu tư được chủ động lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm đăng kiểm và không cần lập dự án đầu tư như trước. Trước khi xây dựng trung tâm, chủ đầu tư chỉ cần thông báo tới Cục Đăng kiểm VN về vị trí xây dựng và thời gian dự kiến hoàn thành.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp về đất, công trình xây dựng và xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm. Sau khi xây dựng xong, Cục Đăng kiểm VN kiểm tra, đánh giá theo quy chuẩn về cơ sở vật chất, điều kiện nhân lực vận hành để cấp giấy chứng nhận hoạt động đăng kiểm. Đồng thời, thông báo cho Sở GTVT địa phương biết để thực hiện quản lý Nhà nước đối với trung tâm đăng kiểm theo thẩm quyền.

Huy Lộc