Cứ 3 năm 1 lần, người dân Toraja, vùng South Sulawesi, Indonesia lại đào mộ người thân đã khuất, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo cho thi hài.
Cứ 3 năm 1 lần, người dân Toraja, vùng South Sulawesi, Indonesia lại đào mộ người thân đã khuất, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo cho thi hài.
Trang Trần (Theo Metro)