Trẻ em trong khu vực này đã học cách đối diện với cái chết từ khi còn rất nhỏ và chấp nhận đó là một phần trong hành trình tâm linh.
Trẻ em trong khu vực này đã học cách đối diện với cái chết từ khi còn rất nhỏ và chấp nhận đó là một phần trong hành trình tâm linh.
Trang Trần (Theo Metro)