Khi mặc xong quần áo cho người thân, họ thoải mái khoác vai thi thể, cho người đã khuất ăn, hút thuốc, chụp ảnh kỷ niệm và cả đi dạo.
Khi mặc xong quần áo cho người thân, họ thoải mái khoác vai thi thể, cho người đã khuất ăn, hút thuốc, chụp ảnh kỷ niệm và cả đi dạo.
Trang Trần (Theo Metro)