Để tổ chức một buổi lễ trang trọng, nhiều gia đình có thể phải mất nhiều năm tiết kiệm mới đủ kinh phí và họ có thể lưu giữ thi thể người đã khuất ở trong nhà hoặc trong mộ tạm nhiều tháng. Trong thời gian đó, họ vẫn nói chuyện và giành thời gian ăn uống, hút thuốc… với thi hài người đã khuất.
Người đã khuất tại đây sẽ được bảo quản bằng formalin để hạn chế xương cốt bị mục rũa.
Để tổ chức một buổi lễ trang trọng, nhiều gia đình có thể phải mất nhiều năm tiết kiệm mới đủ kinh phí và họ có thể lưu giữ thi thể người đã khuất ở trong nhà hoặc trong mộ tạm nhiều tháng. Trong thời gian đó, họ vẫn nói chuyện và giành thời gian ăn uống, hút thuốc… với thi hài người đã khuất. Người đã khuất tại đây sẽ được bảo quản bằng formalin để hạn chế xương cốt bị mục rũa.
Trang Trần (Theo Metro)