Đây là phong tục cổ mang tên Manene (Chăm nom tổ tiên) kéo dài từ hàng trăm năm qua thường diễn ra 3 năm/lần vào cuối tháng 8.
Đây là phong tục cổ mang tên Manene (Chăm nom tổ tiên) kéo dài từ hàng trăm năm qua thường diễn ra 3 năm/lần vào cuối tháng 8.
Trang Trần (Theo Metro)