Ở nhà lầu, đi xe hơi vẫn cận nghèo: Thanh Hóa xử lý cá nhân vi phạm

20/05/2020 10:54

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát lại các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ở nhà lầu, đi xe hơi vẫn cận nghèo: Thanh Hóa xử lý cá nhân vi phạm 1
Một trong những ngôi nhà thuộc diện cận nghèo ở xã Yên Thọ, huyện Yên Định (Thanh Hóa)

Ngày 20/5, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn, yêu cầu Sở LĐTB&XH, Sở Nội vụ và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo cấp huyện bám sát cơ sở và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Chủ tịch các huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Bộ LĐTB&XH; Không để xảy ra tình trạng đưa đối tượng không đảm bảo điều kiện theo quy định vào danh sách nhằm trục lợi chính sách của Nhà nước. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình. Các huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) qua Sở LĐTB&XH hội tổng hợp trước ngày 29/5.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tổ chức việc kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đơn vị phải kiểm tra, rà soát kỹ đối với các huyện, thị xã, thành phố có kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc có thông tin phản ánh, đơn, thư tố cáo, khiếu nại. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Sở LĐTB&XH phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất trước ngày 15/6.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, thời gian gần đây trên địa bàn các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Quảng Xương xuất hiện tình trạng những hộ gia đình thuộc diện khá giả, "nhà lầu, xe hơi" nhưng vẫn thuộc diện cận nghèo. Hoặc những trường hợp người nhà lãnh đạo xã gửi gắm con vào danh sách hộ nghèo để hưởng lợi...

Phúc Tuấn