Ô tô chuyển đổi công năng không được chở khách du lịch

02/12/2014 12:49

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/12). 

Ô tô chuyển đổi công năng không được chở khách du lịch 1
Taxi ở đô thị đặc biệt như Hà Nội được quy định sử dụng không quá 8 năm

Theo đó quy định, xe ô tô có trọng tải được phép chở từ 10 hành khách trở lên đối với cự ly trên 300 km phải có niên hạn sử dụng không quá 15 năm đối với ô tô sản xuất để chở người và từ 1/1/2016 không được sử dụng xe ô tô chuyển đổi công năng. Đối với cự ly từ 300 km trở xuống thì niên hạn không quá 20 năm đối với ô tô sản xuất để chở người; không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 1/1/2002 từ các loại xe khác thành xe ô tô chở khách. 

Nghị định cũng quy định xe taxi phải có niên hạn sử dụng không quá 8 năm tại đô thị loại đặc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương khác. Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm; xe ô tô chuyển đổi công năng không được vận tải khách du lịch.

M.T